Farklılaştırılmış Sınıf Eğitimi

Öğretmen sınıfa girer. Yapılacakları ve günün konusunu anlatır. Oysa A ve B öğrencisi zaten o konu hakkında film izlemiş o işlemi bir kitaptan öğrenmiş veya Internette görmüştür.C ve D ise yemek saati yaklaştığı ve kan şekerleri düştüğü için dikkatleri dağınık bir halde izlemektedir. E ise yarı uykuludur. F’nin istediği tek şey ise bir an önce bu alıştırmayı yapmaktır.Birbirinden farklı seçimleri olan bireyleri ortak bir paydada buluşturma zorunluluğu, öğretmenin üzerinde çalışması gereken en güç meselelerden birisidir. Öğretmenliği sanata çeviren de, o sınıfı öğrenciler için cehenneme çeviren de, karşılıklı gerilimlerin temel sebebi de, büyük oranda derse giren öğretmenin stratejisidir.Peki herkesten ileri olan öğrenciyi cezalandırmak değil mi bu? Sonsuz tekrarlar ve bekleme süresi. Bir çok kişi kendi öğrenciliğinde bunun sıkıntısını yaşamıştır. Bildiği derslerde zaman geçmek bilmez. Öğretmen aşırı uçtaki bu öğrencinin sorularıyla sınıfı demoralize etmesini önlemek için onu pasifize eder. Benzer şekilde öğrenmesi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için geriden gelen bir düzenlemenin olması ortadadır.

DENENMİŞ, GELENEKSEL ÇÖZÜMLER

1) Aynı bilgi ve öğrenme eğrisindeki öğrencileri sınıflara ayırmak.

2) İleri öğrencilere ve desteklenmesi gerekenlere ek çalışma kağıtları vermek

ALTERNATİF YENİLİKÇİ YAKLAŞIM
FARKLILAŞTIRILMIŞ SINIF EĞİTİMİ

Bu yaklaşım metodunda öğretmen tüm stratejisini en baştan sınıfın farklı öğrenme seviyesinde ve ihtiyacında olan öğrencilerden oluştuğunu kabul ederek başlar. Ortalama öğrenci diye bir kavramın olmadığını görmüştür. Sınıfın çoğunluğu diye düşünülen öğrenci grubu bile aslında farklı öğrenmektedir.Öğretmen kendi bilgi ve deneyimini aşan zeka ve bilgide öğrencilerle bile karşılaşacağını kabul etmiştir. Üstün zekalı bir öğrenci onu korkutmaz onun ilerlemesi için de stratejisi vardır.

FARKLILAŞTIRILMIŞ SINIF EĞİTİMİ NASIL UYGULANIR?

Ölçme değerlendirme her birey için farklı yapılmak zorundadır. Zeka düzeyi farklı kişilerin aynı zamanda yaptıkları ilerleme farklı sikletlerde hesaplanmaladır. İleri giden bir öğrencinin harika cevabı kendi kulvarı için yetersiz olurken bir başka grubun o cevabı bulması belki altı aylarını alacaktır. Ölçme değerlendirme her bireyin başladığı nokta ilerleme kapasitesi hesaplanarak ölçülmelidir. Ancak bundan sonra o öğrenciye hangi hızda ne öğretilebileceği anlaşılacaktır.

2) Planlama: Öğretmen dersi görsel, işitsel ve kinestatik temellerde 3 dalga boyunda aynı anda yayınlamalıdır. Öğrenci sadece öğretmeni dinleyerek sadece görerek öğrenemez. Bu 3 dalga boyundaki yayın bazen tüm sınıfa yapılabilir ama genel prensip her öğrencinin gidiş yoluna göre kendi merkezinde alabilmesidir.

3)Interaktif öğrenim ve teknolojinin işe gireceği nokta burasıdır. Öğretmen sınıfında kaç kişi varsa o kadar adette yayını aynı anda yapamaz ama teknoloji bunu yapabilir.

Peki öğretmen bu durumda ne iş yapacaktır? Tam bir koç gibi sınıfta öğrenciler veya gruplar arasında hareket ederek onların stratejiye uygun yol alıp almadıklarını denetleyecektir. Bu haliyle öğretmen bilgiyi vermek için öğrenciyi zorlayan kişi olmaktan çıkarak, bilgiyi almak için çalışan öğrencinin takıldığı zorlandığı yerlerde duygusal ve zihinsel destek veren olcaktır.

http://www.gunesintamicinde.com/egitimde-yenilikler-2-farklilastirilmis-sinif-egitimi/teknoogrenci

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s